Adatvédelmi (GDPR) Workshop Magyar Magyar

1. nap

GDPR a gyakorlatban

  • A GDPR az adatbiztonság és adatvédelem területén
  • GDPR kontra export szabályozás, szellemi oltalom, ipari szabványok (ISO, PCI-DSS stb.)
  • Területi hatály
  • Adatkezelés és adatfeldolgozás
  • Személyes adatok és kategóriái + Süti
  • Közérdekű adat, nyilvános adat
Adatvédelmi, adatbiztonsági workshop GDPR a gyakorlatban illusztráció

GDPR alapjai

  • Érintett
  • Adatkezelő (magánszemély, üzleti cél, közhatalmi szerv?)
  • Adatfeldolgozó
  • Közös adatkezelők
  • Adatkezelési cél, célhoz kötöttség
  • Adattakarékosság, átláthatóság kontra adatkészletezés
  • Beépített és alapértelmezett adatvédelem
Adatvédelmi, adatbiztonsági workshop GDPR alapok illusztráció

GDPR: A személyes adatkezelés jogszerűsége

  • Hozzájárulás, opt-in (hallgatás NEM beleegyezés)
  • Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges
  • Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
  • Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke (érdekmérlegelés, hatásvizsgálat)
  • Természetes személy létfontosságú érdeke
  • Közhatalmi jogosítvány gyakorlása
Adatvédelmi, adatbiztonsági workshop GDPR adatkezelés jogszerűsége illusztráció

GDPR: Érintettek jogai

  • Tájékoztatás, értesítési kötelezettség
  • Az érintett hozzáférési joga
  • A helyesbítéshez való jog
  • A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az adathordozhatósághoz való jog
  • A tiltakozáshoz való jog
Adatvédelmi, adatbiztonsági workshop GDPR érintettek jogai illusztráció
2. nap

GDPR: Az adatkezelésnek adminisztrációs teendői

  • Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
  • Szerződések
  • Adattovábbítás harmadik fél, ország vagy nemzetközi szervezet részére
  • Export szabályozás
  • Elévülés
  • Adatvédelmi nyilatkozat, tájékoztató és szabályzat
Adatvédelmi, adatbiztonsági workshop GDPR adminisztrációs teendők illusztráció

GDPR: Személyes adatok kezelésének egyéb aspektusai

  • Magatartási kódex és tanúsítás
  • Bizalmas jelleg biztosítása, sértetlenség
  • Anonimizálás, álnevesítés
  • Mit, Hol, Kinek, Miért, Meddig, Milyen formában?
Adatvédelmi, adatbiztonsági workshop GDPR adatkezelés illusztráció

GDPR: Panaszkezelési eljárás és lehetséges kimenetei

  • Adatkezelő képviselője
  • DPO (mikor kötelező és mire is jó?)
  • Felügyeleti szervek
  • Bíróság
  • Kártérítés
  • Adatvédelmi incidens (bejelenteni: mikor, hogyan?)
  • Bírság: Max. 20.000.000 €, vagy árbevétel 4%!
Adatvédelmi, adatbiztonsági workshop GDPR panaszkezelés illusztráció

GDPR: IT adatbiztonsági követelmények

  • Hozzáférések korlátozása, legkisebb jogosultság elve
  • Erős jelszavak, több lépcsős azonosítás
  • Titkosítás (fájl, kapcsolat, VPN stb.)
  • Konfigurálás, vírus és tűzfal védelem
  • Eszközök és szoftverek patchelése
  • Naplózás
  • Behatolás tesztelés, Audit, felülvizsgálat
Adatvédelmi, adatbiztonsági workshop GDPR adatbiztonsági követelmények illusztráció
3. nap

GDPR: Munkahelyi adatkezelés

  • Munkavállalók iratai és álláskeresők életrajza
  • Személyi igazolványok másolása
  • Egészségügyi adatok, erkölcsi bizonyítvány
  • Magánélethez kötődő személyes adatok
  • Fénykép, képmás
  • Biometrikus adatok, chipek
  • Munkavállalói adatok továbbítása
Adatvédelmi, adatbiztonsági workshop GDPR munkahelyi adatkezelés illusztráció

GDPR: Munkavállaló ellenőrzése

  • Alkohol és drogteszt
  • Munkavállaló csomagjának átvizsgálása
  • Munkavállaló nyomonkövetése, megfigyelése, besúgórendszer, rejtett kamerás megfigyelés
  • Vonatkozó rendelkezések
Adatvédelmi, adatbiztonsági workshop GDPR munkavállaló ellenőrzése illusztráció

GDPR: Marketing

  • DM
  • opt-in, opt-out (hozzájárulás és visszavonása)
  • Robinson-lista
  • Facebook
  • Google
Adatvédelmi, adatbiztonsági workshop GDPR marketing illusztráció

GDPR: Vállakozás folytatásának elve

  • Médián tárolt adatok titkosítása (Floppy, CD, DVD, pendrive)
  • Biztonsági mentés
  • Magas rendelkezésre állás és hibatűrés
  • Krízis kezelés
  • Nyilvántartások
  • Képzés, oktatás
Adatvédelmi, adatbiztonsági workshop GDPR vállalkozás folytatásának elve illusztráció
BAHACO GDPR AI Cloud Kft.
Székhely: 8500 Pápa, Tulipán utca 1/3.
E-mail: workshop [kukac] bahaco.hu
Internet: https://www.bahaco.hu
Adószám: 28809355-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-521486 (Veszprém Megyei Cégbíróság)
Logo
Workshop